MATARENA

Våre hovedprosjekter

strek_matarena

Smak av kysten
Smak av kysten er Norges største gastronomiske nettverk, med fokus på sjømat. 70 medlemsbedrifter representerer hele verdikjeden fra fiskemottak/ produsent/ grossiste og frem til fiskebutikk og restaurant. Sammen jobber bedriftene med langsiktig kompetanseutvikling, nettverksbygging og samarbeid for å utvikle kvalitet og mangfold av norsk sjømat. Smak av kysten byr på de ekte sjømatopplevelsene!

Bergen Matfestival
Bergen Matfestival arrangeres av Matarena AS, overtatt i 2016 etter Fylkesmannen i Hordaland som har drevet festivalen i 14 år. Bergen Matfestival er landets største lokalmatfestival, og er en viktig arena for presentasjon og salg av bærekraftig lokalmat i Hordaland og Sogn og Fjordane og synliggjøring av vår stolte matkultur og historie. Med hele verdikjeden tilstede; fra lokalmatprodusenter fra landbruks- og sjømatnæringen, restauranter og sluttbrukere, ser vi muligheten til å bli den viktigste årlige arena for presentasjon av gode lokalmat initiativ og synliggjøring av Bergens medlemsskap i UNESCOs nettverk for kreative byer ¨City of Gastronomy¨.

Møteplass Mat
Møteplass Mat er en samarbeids- og utviklingsarena for landbruk, sjømat, reiseliv og forskning i Hordaland. Årlig gjennomføres tre møter med ulike tema som skal bidra til økt samhandling i hele verdikjeden, på tvers av sjømat- og landbruksnæringen spesielt. Matarena AS er ansvarlig for gjennomføring av møteplassen, i tett samarbeid og med finansiering fra Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Fylkesmannen i Hordaland.