MATARENA

MØTEPLASS MAT

Møteplass Mat er en samarbeids- og utviklingsarena for landbruk, sjømat, reiseliv og forskning i Hordaland.

Årlig gjennomføres tre møter med ulike tema som skal bidra til økt samhandling i hele verdikjeden, på tvers av sjømat- og landbruksnæringen spesielt. Matarena AS er ansvarlig for gjennomføring av møteplassen, i tett samarbeid og med finansiering fra Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Fylkesmannen i Hordaland.