MATARENA

VÅRE NETTVERK

Er du en matprodusent, grossist, fiskehandler eller restaurant som ønsker å heve kompetansen om bærekraftige råvarer?

Bli med i et av våre kompetansenettverk!

project_logo_smakavkysten

Smak av kysten

Smak av kysten er Norges største gastronomiske sjømatnettverk med over 76 medlemmer. Nettverket representerer hele verdikjeden fra fiskemottak, produsenter og grossister til fiskehandlere og restauranter.

Smak av kysten utvikler og formidler kunnskap om bærekraftig mat fra havet der kvalitet, mangfold og sesong blir ivaretatt. Kompetansen bygges i hele verdikjeden slik at restaurantene og fiskehandlerne kan begeistre mennesker med ekte sjømatopplevelser. Dette bidrar igjen til økt verdiskapning hos medlemmene og sjømatnæringen forøvrig.