Distribusjonsmuligheter – HoReCa og Dagligvare

13:00 15. februar 2021til13:00 16. februar 2021


2 dagers digital kompetansesamling - distribusjon:

Foreløpig agenda:

Mandag 15. februar - HoReCa:
Presentasjon av Matarenas forprosjekt:
”Hvordan kan lokalmatprodusenter få økt markedstilgang i Horeca-markedet.”

Videre inviteres innkjøpskjeder/grossister som presenterer mulighetene og utfordringene via deres   kjeder.

Hva kan være riktig kanal for din lokalmatbedrift?
v/ Dagfinn Pedersen, Matmerk
Praktisk tilnærming til kjedene. Forslag til fremgangsmåte, forhandlinger, fordeler og ulemper, lønnsomhetskrav for begge parter. Alternative kanaler – veier inn til Horeca-markedet.

Tirsdag 16. februar - Dagligvare:
Hvordan få innpass i dagligvaremarkedet v/ Dagfinn Pedersen, Matmerk.
Hva kreves av registreringer (her gis det en komplett oversikt).
Krav til lønnsomhet – og salg ut av butikk.

  • Spesialgrossisten Troye presenterer muligheter i deres system.
  • Eivind Haalien, NorgesGruppens produktgruppesjef for lokalmat og spesialiteter, presenterer muligheter hos Meny/ Norgesgruppen.


Organizer

Eksporter

Del arrangement