NETTVERK


Ønsker du å heve kompetansen om bærekraftige råvarer for sjø og land, bli med i ett av våre kompetansenettverk.

Smak av
kysten

Smak av kysten er Norges største gastronomiske sjømatnettverk med over 157 medlemmer. Nettverket representerer hele verdikjeden fra fiskemottak, produsenter og grossister til fiskehandlere og restauranter.

Kunnskapsutvikling innen sjømat er det bærende element i dette nettverket, og alle medlemmene har gjennomgått et omfattende kompetanseprogram som sikrer høy kvalitet på sjømaten i alle ledd.

Smak fra
vest
Nettverk

Sammen skal vi øke verdiskapningen i distriktene, løfte matregionen og bygge matidentiteten her i vest gjennom økt kompetanse innen viktige forretningsmessige områder – marked, salg, distribusjon/logistikk, økonomi og produktutvikling.

Møteplass
mat

Møteplass mat er en samarbeids-og utviklingsarena for landbruk, sjømat, reiseliv og forskning i Vestland.

Årlig gjennomføres tre møter med ulike tema som skal bidra til økt samhandling i hele verdikjeden, på tvers av sjømat- og landbruksnæringen spesielt. Matarena AS er ansvarlig for gjennomføring av møteplassen, i tett samarbeid og med finansiering fra Vestland fylkeskommune og Bergen kommune.