MATARENA

Matarena AS

OM OSS

Matarena inspirerer, utvikler kunnskap og skaper møteplasser for å fremme bærekraftig lokalmat fra sjø og land.

Selskapet arbeider innenfor fire forretningsområder:

 

cogKompetanseutvikling

I samarbeid med næring og FOU utvikler og styrker Matarena fagkompetansen i hele verdikjeden for lokalmat fra sjø og land. Kompetanseutviklingen skjer gjennom utviklingsprosjekter, ulike kompetanseprogram, møteplasser, fagsamlinger, kurs og studieturer.

 

chef-hatMatarrangement

Matarena arrangerer matfestivaler, tilbyr matopplevelser på messer og konferanser, igangsetter pop-up aktiviteter og diverse konkurranser. Matarena er blant annet stolt arrangør av Bergen Matfestival.

 

computer-screen-1Kunnskapsformidling og synlighet

Kunnskap som erverves i våre nettverk er til for å deles. Matarena formidler kunnskap om lokalmat gjennom ulike matportaler, synligjør og profilerer de ulike mataktørene og kobler mat og reiselivsopplevelser.

 

userTjenestesenter

Matarena er kontaktpunktet og veiviseren for mataktører på Vestlandet. Vi tilbyr praktisk prosjektledelse og rådgivning per time.

Årsrapporten for 2017 finner du her: Matarena Årsrapport 2017_

Matarena, eiere og styret

ORGANISERING

Matarena AS ble etablert i 2014, etter et ønske om å utvikle samarbeidet mellom sjømat- og landbruksnæringen. Den viktige koblingen mellom sjømat- og landbruksnæringen ble identifisert.

Eiere:
Selskapet er eid av Foreningen Smak av kysten (51%), HMP Bergen (18,52%), Hordaland Bondelag (15,48%), Samarbeidsrådet for landbruksorganisasjonene i Hordaland og Sogn og fjordane (5%), Hanen Vest (5%) og Bondens marked (5%).

Styret:
Styret består av Rita Steckmest (styreleder), Eric Saudan (nestleder, styremedlem), Jostein Ljones (styremedlem), Berge Borge (styremedlem), Hilde Lerøy (styremedlem), Jan Fredrik Fosse (1. varamedlem), Torunn Stangervåg (2. varamedlem).

Ansatte:

Alexandra Krage Angell, Daglig leder – prosjektleder:
Alexandra Krage Angell har mange års erfaring fra ledende stillinger i reiselivet og sjømatnæringen. I 10 år jobbet hun som prosjektleder på Norsk Sjømatsenter med ansvar for bl.a. utvikling og drift av sjømatnettverket Smak av kysten, organisering av møteplasser og messer, konsept- og produktutvikling og markedsføring.

Ingerid Wembstad, Kommunikasjonssjef – prosjektleder:
Ingerid Wembstad har en bred arbeidserfaring fra ledende stillinger innen industri og reiseliv, og har kompetanse og lang erfaring innen blant annet markedsføring, merkevarebygging, grafisk design, prosjektarbeid, produktutvikling og ledelse.

Johan Henrik Kintzell Frøstrup- prosjektleder:
Johan Henrik Kintzell Frøstrup er vår nyansatte prosjektleder. Johan er utdannet økonom fra NHH i Bergen og har en mastergrad i matkultur og kommunikasjon fra det gastronomiske universitetet i Italia. Han har inngående kunnskap og forståelse for bærekraftig matproduksjon både innenfor landbruk og sjømat. Han har tidligere jobbet som trainee i et år for Norges Sjømatråd, der han har fungert som rådgiver for norske importører og eksportører. Johan står klar til å bistå din bedrift med kommunikasjon, produktutvikling og markedsføring av bærekraftig lokalmat fra sjø og land.

I tillegg kjøper vi inn tjenester av samarbeidspartnere for å få tilgang på etterspurt kompetanse og nettverk.