Møteplass mat

Møteplass mat

MØTEPLASS MAT ER EN SAMARBEIDS- OG UTVIKLINGSARENA FOR LANDBRUK, SJØMAT, REISELIV OG FORSKNING I HORDALAND.

Årlig gjennomføres tre møter med ulike tema som skal bidra til økt samhandling i hele verdikjeden, på tvers av sjømat- og landbruksnæringen spesielt.

Matarena AS er ansvarlig for gjennomføring av møteplassen, i tett samarbeid og med finansiering fra Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Fylkesmannen i Hordaland.

Årlig gjennomføres tre møter med ulike tema som skal bidra til økt samhandling i hele verdikjeden

Ønsker du å delta på møteplass mat?

Ta kontakt

Prosjektleder, Alexandra K. Angell.
E: alexandra@matarena.no . t: 909 77 447