Kompetanseprogram om råvarekunnskap/bruk av sjømat

9. mars 2020


Kompetanseprogram som vektlegger råvarekunnskap og bruken av sjømat.
Jobber med utnyttelse av hele råvaren og utvidet bruk av tare.
Sted: BergenEksporter

Del arrangement