Test – ikoner

Smak av kysten

Smak av kysten er Norges største gastronomiske sjømatnettverk med over 85 medlemmer.

Bergen Matfestival

Bergen matfestival er en av landets største lokalmatfestivaler med 140 utstillere og 40.000 besøkende i 2018

Møteplass Mat

Møteplass mat er en samarbeids og utviklingsarena for landbruk, sjømat , reiseliv og forskning i Hordaland.