– De gammelnorske kurasene smaker fantastisk

– De gammelnorske kurasene smaker fantastisk 4272 2848 Matarena

DE NORSKE URFEENE
SMAKER FANTASTISK!

Kjøttet har en bedre fettmarmorering og fiberstruktur som gjør det svært attraktivt å ha kjøttet på restaurantmenyene, sier kokken Bjarte Finne.

Publisert 22.mars.2019 kl.14.20
Ingerid Wembstad

– De gammelnorske kurasene smaker fantastisk. Kjøttet har en bedre fettmarmorering og fiberstruktur som gjør det svært attraktivt å ha kjøttet på restaurantmenyene, sier kokken Bjarte Finne.

Mandag denne uken ble det arrangert et spennende seminar på Fitjar for over 35 produsenter, kokker, lærlinger og andre interesserte om Urfe; de gammelnorske kurasene. Målet med seminaret var å få flere produsenter til å ønske å avle opp disse urferasene og at kokkene i en kokkefaglig workshop skulle få utforske disse fantastiske råvarene.

Det finnes i dag 6 bevaringsverdige urferaser. Alle har status som truet, men det jobbes nå aktivt med å få opp bruken på disse artene.

– Den store revolusjonen for det norske landbruket kom på 1950-tallet. Da ble norsk rødt fe (NRF) fremavlet for økt kjøtt- og melkeproduksjon. Siden den gang har de gamle, norske storferasene stadig blitt færre. Alle de 6 urferasene har status som truet, men siden 1990-tallet har vi jobbet systematisk for å få opp produksjonen på disse artene igjen. For eksempel var det kun 49 kyr igjen av Vestlandsk fjordfe i 1990 og i 2016 var dette tallet på 717 kyr, sier Nina Hovden Sæther fra NIBIO.

Det finnes i dag 6 bevarings-verdige urferaser. Alle har status som truet, men det jobbes nå aktivt med å få opp bruken på disse artene.

– Disse rasene inneholder høyere verdier av omega-3, de har en effektiv fôrutnytting av grovfôr av god kvalitet og de er spesielt gode til å utnytte utmarksbeita. De er også viktige for å bevare det biologiske mangfoldet, sier Ola Hammer Langleite fra Urfe Sa, som i de siste 10 årene har jobbet aktivt for å få flere bønder til å starte med disse rasene.

Bjarte Finne har i mange år jobbet med Urfe som råvare både på forskjellige restauranter i regionen og på reisefot for å vise frem disse kvalitetsproduktene på forskjellige internasjonale matfestivaler.

– Vi opplever at flere besøkende er opptatt av hvor maten kommer fra og hvilken tilknytning den har til den stedbundne matkulturen. Vestlandsk fjordfe, som jeg jobber mye med, er tilpasset landskapet og bærer på en spennende historie som gjør matopplevelsen unik for kundene, forteller den engasjerte kokken.

Seminaret ble arrangert i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland, Urfe SA og Matarena AS.