Fjord Norge til Grüne Woche!

Fjord Norge til Grüne Woche!


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /srv/web2/matarena/matarena.no/wp-content/themes/matarena/includes/grve-blog-functions.php on line 1139

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /srv/web2/matarena/matarena.no/wp-content/themes/matarena/includes/grve-blog-functions.php on line 1140

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /srv/web2/matarena/matarena.no/wp-content/themes/matarena/includes/grve-blog-functions.php on line 1141
Fjord Norge til Grüne Woche! Matarena

Følg Fjord Norge til Grüne Woche 19.-28. januar! Nå skal matinteresserte fra hele verden få smaken av fjord og fjell!

Fylkene Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal utgjør Fjord Norge og er én av tre utvalgte regioner som nå drar til Grüne Woche i Berlin.

Fra Hordaland er deltakerne: Alde Sider, Voss Gardsslakteri, Myrdal Gard, Tekslo Seafood og Utne Hotell.
Innovasjon Norge, i samarbeid med den norske ambassaden i Berlin, er ansvarlig for den norske deltakelsen under IGW, på oppdrag fra Landbruks -og matdepartementet.

Den norske deltakelsen på Grüne Woche skal bygge Norge som mat- og reiselivsnasjon. Målet er å styrke regional matkultur gjennom nettverksbygging, innovasjon og produktutvikling.  Matarena AS er prosjektleder for Fjord Norge deltakelsen, i tett samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland og fylkesmennene i de tre andre fjordfylkene.