Gjestespill på restauranter

Gjestespill på restauranter

Gjestespill på restauranter 150 150 Matarena

GJESTESPILL PÅ RESTAURANTER I BERGEN – SAMARBEID MELLOM UNESCO GASTRONOMIBYER

For å skape mer kontakt, dele erfaringer og matkreativitet mellom kokker i Bergen og de internasjonale matbyene i Unesco Gastronomiby-nettverket utlyser Bergen Kommune nå støtte til å arrangere gjestespill på restauranter i Bergen.

Dette skal være et bransjeinitiativ hvor kokkene selv planlegger og inviterer aktuelle kokker til sin restaurant for gjestespill i en kortere periode. Hvis dette er interessant for din restaurant kan du kontakte Matarena på mail:
alexandra@matarena.no – eller pr. tlf. 909 77 447.