VEILEDNING I FORBINDELSE MED GJENÅPNING AV SPISESTEDER

VEILEDNING I FORBINDELSE MED GJENÅPNING AV SPISESTEDER 2560 1707 Matarena

VEILEDENDE INFORMASJON I FORBINDELSE MED GJENÅPNING AV SPISESTEDER

 

Publisert 29. april 2020

Det er mange restauranter som er på vei til å åpne opp igjen etter å ha vært stengt på grunn av korona. For å gjøre det enkelt å navigere i retningslinjer og råd har vi har vi samlet informasjon fra Helsedirektoratet, kommunoverelegen i Bergen, Skjenkekontoret i Bergen og Oslo og NHO på denne nettsiden. Vi anbefaler at du tar kontakt med lokalt smittevernskontor dersom du har spørsmål knyttet til råd og tiltak for forhindring av smitte.

Bestemmelser vedrørende serveringsform

 • Serveringssteder hvor det serveres mat, kan holde åpent dersom grunnleggende krav til smittevern ivaretas. At grunnleggende krav til smittevern ivaretas, innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde to meters avstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.
 • Servering av mat kan ikke skje som buffet.
 • Det er kun tillatt for serveringssteder med matservering å holde åpent. Alle serveringssteder uten matservering skal holde stengt jmf. Paragraf 14. i forskrift om smitteverntiltak.
 • For de fleste serveringsstedene som også har skjenkebevilling, er det tillatt å skjenke alkohol (Gjelder ikke Oslo). Når matserveringen opphører, må også serveringsstedet stenge innen 30 minutter, selv om serveringsstedets ordinære åpningstid går utover tidspunkter for matservering.
 • Take away er tillatt.

Størrelse på grupper og antall mennesker i lokalet

 • Det bør legges til rette for bord med plass til maks fem personer. Dette gjelder både innendørs og utendørs etter råd fra Helsedirektoratet.
 • I nasjonal forskrift om smittevern ved korona heter det at man «skal sørge for at det kan holdes to meter avstand mellom besøkende og personell». I retningslinjer fra NHO basert på informasjon fra Folkehelseinstituttet, tolkes dette til at man fremdeles kan passere hverandre og servere ved bordene, så lenge man overholder 2-meterskravet mesteparten av tiden. Man bør ikke være mindre enn 2 meter fra hverandre i mer enn 15 minutter, (se informasjon fra Bergen kommune om nærkontakt).
 • I butikker hvor det er vanskelig å holde så stor avstand bør avstanden være minst 1 meter.
 • Det skal legges til rette for at gjestene på restaurantene skal ha 1 meter avstand seg i mellom. Det samme gjelder mellom personale. Personer som er i familie kan sitte nærmere hverandre.

Anbefalinger om renhold og service

 • Ikke gå på jobb dersom du føler deg syk. Personer med luftveissymptomer (ikke allergier) ikke skal gå på jobb, og heller ikke komme som gjester.
 • Vask hendene når du kommer på jobb og hyppig gjennom dagen.
 • Oppfordre gjestene til å vaske hender ved ankomst eller sett frem hånddesinfeksjonsmiddel som gjestene kan benytte seg av.
 • Sørg for at desinfisering og håndvask er lett tilgjengelig for både ansatte og gjester.
 • Unngå å dele utstyr som flaskeåpnere, brett etc.
 • Kommuneoverlegen i Bergen anbefaler at servering av drikkevarer gjøres av gjestene selv, dvs at flasker settes på bordet.
 • Gjestene kan ikke forsyne seg selv av kaffe, te eller annen drikke fra felles stasjoner.
 • Innfør gode rutiner for håndhygiene og internkontroll.
 • Sørg for grundig og hyppig renhold av dørhåndtak, bord, menyer, betalingsterminaler og andre berøringsflater.
 • Sørg for ekstra rengjøring av toaletter, og at det er tilstrekkelig med såpe og tørkepapir til enhver tid.
 • Sørg for at alt personell er godt kjent med de nye rutinene. Vær spesielt oppmerksom på nye ansatte og deltidsansatte.
 • Sørg for at stoler og bord ikke kan flyttes på, og gi personalet tilstrekkelig informasjon om hvordan de skal si i fra til gjester som ikke overholder reglene. Det er viktig at personell tør å gi beskjed ved brudd på retningslinjer.
 • Ta bort unødvendig utstyr fra bordene, som tannpirkere, salt og pepper og bestikk. Dette kan bringes til bordene på forespørsel, og beholdere bør rengjøres mellom hver gang de brukes.
 • Ha matmenyen klar til kontroll og sørg for at personalet kan svare på hvor maten kommer fra og vet hvor de finner informasjon om dette.
 • Unngå oppsamling av gjester ved inngangsparti og bar-/bestillingsdisk. La gjerne all bestilling og betaling skje ved bordene slik at man unngår at gjestene samler seg.
 • Betaling med kort er å foretrekke. Unngå kontant betaling så langt det lar seg gjøre.

For mer informasjon se:

Helsedirektoratet: Avstand mellom personer og samlinger i grupper
NHO: Veileder for smittevern i reiselivet
Skjenkekontoret Oslo: Regler for serveringssteder i Oslo
Folkehelseinstituttet: Arrangement og samlinger

Vi takker Skjenkekontoret og kommuneoverlege i Bergen for gode innspill, og Bergen kommune for støtte til utarbeiding av veilederen.


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /srv/web2/matarena/matarena.no/wp-content/plugins/movedo-extension/shortcodes/movedo_gallery.php on line 450