AKTUELT

Gjestespill på restauranter 150 150 Matarena

Gjestespill på restauranter

GJESTESPILL PÅ RESTAURANTER I BERGEN – SAMARBEID MELLOM UNESCO GASTRONOMIBYER For å skape mer kontakt, dele erfaringer og matkreativitet mellom kokker i Bergen og de internasjonale matbyene i Unesco Gastronomiby-nettverket utlyser Bergen Kommune nå støtte til å arrangere gjestespill på restauranter i Bergen. Dette skal…

Kompetansenettverket vokser Matarena

Kompetansenettverket vokser

Kompetansenettverket for lokalmatprodusenter vokser… I 2018 startet Matarena et kompetansenettverk for lokalmatprodusenter i samarbeid med Hordaland Fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sparebanken Vest og Spesialgrossisten Troye. Hele 33 lokalmatprodusenter er med i nettverket, og i 2018 ble det gjennomført tre kompetansesamlinger og workshop med kokker.…