Monthly Archives :

mai 2018

Gårdsbesøk for kokker 11. juni

Gårdsbesøk for kokker 11. juni 1537 1025 Matarena

Gårdsbesøk for kokker 11. juni

Publisert 20. mai 2018

Matarena inviterer kokker til en rundreise til spennende lokalmatprodusenter på Voss og omegn.
Øvrig personell ved restaurantene inviteres også.

Vi besøker Aud hos Vossasmøret, Hilde og Lars på Voss Gardsslakteri og Jeanette hos Voss Bryggeri.
Videre går turen til Renate hos Vossabia, og vi avslutter med en herlig lunsj på Bergsdalstunet i det gamle fjøset på gården.

Vi kjører egne biler til Voss, og kan avtale samkjøring.
Avreise fra Bergen 11. juni kl. 7.30, og første stoppested blir hos Vossasmøret, Jeraldsvegen 57, Voss. Vi møtes der kl. 9.30.

Påmelding innen 4. juni til:  ingerid@matarena.no, tlf 994 03 999

Pris pp: Kr. 390,- som inkluderer lunsj og drikke hos Bergsdalstunet.

Lokalmatprodusentene vi skal besøke er blant deltakerne i Matarenas kompetanseprogram, og det legges opp til både workshops og rundreiser med kokker flere ganger årlig. Mål med besøkene er at dere skal bli enda bedre kjent med de fantastiske råvarene og produsentene som finnes i vår region.