Monthly Archives :

juni 2024

Bien-restaurantene er Miljøfyrtårn-sertifisert

Bien-restaurantene er Miljøfyrtårn-sertifisert 1512 1115 Marita

4. juni mottok Silje Sandnes Sævig og Petter Lidal det synlige beviset på at Bien restaurantene gjør en innsats for miljøet, da Bergens ordfører overrekte Miljøfyrtårn-diplomet.

– Vi skal være stolte av denne sertifiseringen! Den er et bevis på det gode arbeidet som er gjort på miljøområdet de siste årene. Sertifiseringen gir også inspirasjon til å fortsette arbeidet med mer miljøvennlige innkjøp, lavere energiforbruk og mindre matsvinn og matavfall. Å jobbe for en stadig mer miljøvennlig drift skal være en gjennomgripende føring i vårt samfunnsansvar, planlegging og utvikling, sier Lidal og Sandnes Sævig.

 

Gruppesertifisering initiert av Matarena

Bien-restaurantene uttrykker også takknemlighet til Matarena for rollen i sertifiseringsprosessen.

– Matarena har vært uvurderlige i å legge til rette for prosjekter som bransjen har bruk for, sier Lidal.

Initiativet fra Matarena AS, kombinert med støtte fra Vestland fylkeskommune, har gjort det mulig for Bien-restaurantene å oppnå denne milepælen. Gruppesertifiseringen har også hjulpet og motivert i arbeidet underveis, og har vært et ekstra dytt for å komme i mål.

 

Flere Miljøfyrtårn-sertifiseringer på trappene

Også Feddie Destilleri og Hardanger Bygdeysteri har oppnådd Miljøfyrtårn-sertifiseringen, og flere av medlemsbedriftene i Smak fra vest og Smak av kysten er godt i gang med sertifiseringsprosessen. Vi heier på miljøarbeidet og ser frem til å jobbe enda mer med samfunnsansvar og bærekraft sammen.

 

Om miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Ordningen har til hensikt å heve bedrifters miljøprestasjon.

Sertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er også den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer.