Smak av Nordhordland UNESCO Biosfære:

I Nordhordland har vi alt som skal til for å kunne skape framtidig livskraftig næring av lokalmat. Vi har historia om landskapet, gardane, havet, menneska, råvarene, oppskriftene, tradisjonane og den handlingsborne kunnskapen.

Smak av Nordhordland UNESCO Biosfære:

I Nordhordland har vi alt som skal til for å kunne skape framtidig livskraftig næring av lokalmat. Vi har historia om landskapet, gardane, havet, menneska, råvarene, oppskriftene, tradisjonane og den handlingsborne kunnskapen.

Kort om Smak av Nordhordland UNESCO Biosfære:

19. juni 2019 vart Nordhordland utnemnd av UNESCO til eit biosfæreområde. Eit biosfæreområde er eit læringsområde for berekraftig utvikling. Då Nordhordland fekk denne statusen var det ei anerkjenning frå UNESCO om at denne regionen har særskilt gode føresetnader for å utvikle regionen for ei berekraftig framtid. Lokalmatprodusentane har med dette ei viktig rolle i lokalsamfunna, og i biosfæreområdet. Lokal mat og mathandverket utgjer ein stor del av vår identitet. Det at ein nytter mest mogeleg lokale råvarer, og at mykje av produksjonen skjer lokalt, støttar opp om berekraftig matproduksjon og biosfæreområdet sine verdiar. Saman skal vi løfte dette fram, inspirere til meir og drive Nordhordland i ei berekraftig retning. Vi har eit fantastisk mangfald av dyktige lokalmatprodusentar i biosfæreområdet. Næringa bidrar ikkje berre til tilgang på lokale råvarer og lokal mat, men òg til utvikling av landbruksnæringa, bevaring av naturlandskap og ivaretaking av våre mattradisjonar og matkultur.

Smak av Nordhordland UNESCO Biosfære er eit nettverk kor ein skal samle, skape synergiar og verdiskaping mellom aktørar og bedrifter som forvaltar, produserer, leverer og sel lokalmat i sitt daglege virke. Vi er ute etter å byggje merkevara «Smak av Norhordland UNESCO Biosfære», kor vi jobbar med berekraftig matproduksjon frå Nordhordland UNESCO Biosfære.

Les meir om merkevareordninga vår her:
Merkevareordning for lokalmatprodusentar – Nordhordland Biosfære: nordhordlandbiosphere.no
Sjå vore aktørar her: smakavnordhordland.no

Lokalmat

Produsenter

7 Fjell Bryggeri

Aga Sideri

Åkre Gard

Aktiv i Modalen

Alde Sider

Alverhonning

Alverland

Amble Gård

Apal Sideri

Bakstehuset på Ask

Bergen Øko

Bergsdalstunet

Bondens marked

Bratshaug Høylandsfe

Ciderhuset Balholm

Feddie Ocean Distillery

Fjåk Sjokolade

Fjellestad Gardskjøken

Fjordsider

Garden Kolås

Gardsbrenneriet

Hajen Sideri

Hardanger Bryggeri

Hardanger Bygdeysteri

Hardanger Saft og Siderfabrikk

Hardanger Siderprodusentlag

Hardangerbonden

Hardangergutane

Harding Sideri

Haugen Gardsmat

Haugsfrukt

Haust Hardanger

Heimalaga mat frå Pøylo

Heimtun økologisk gardsmat

Helleland Gard

Hille Økologisk Gardsbruk

Homlagarden

Kandal Kjøt

Kandal Ysteri & Gardsmat

Kvestad Sideri

Larsastova

Lofthus Ekspedisjon

Lofthus Sideri

Lynghaugen Bigard

Lystgården

Løvås Gard

Marås Hjort

Mikrogrønt

Molvik Gard

Nordre Solend Gård